Proszę o informację czy przy przenoszeniu nazwiska dwuczłonowego nazwiska złożonego z przydomka szlacheckiego oraz nazwiska tzw. herbownych (klejnotnych) trzeba 
stosować łącznik w górnym i w dolnym wierszu? Czy należy używać łącznika tylko w jednym wierszu np. dolnym lub górnym?
tzn. czy prawidłowy jest zapis nazwiska rodziny na projektowanej tablicy nagrobkowej:    

  Bogoryja-
-Zakrzewscy  

Czy używać łącznika bez spacji między dwoma członami nazwiska?

Proszę o szybką odpowiedź,
 
Z poważaniem,
Adam Bogoryja-Zakrzewski 

Oprócz znaków przestankowych, ktore są przedmiotem norm ortograficzno-interpunkcyjnych, w tekstach wystepują znaki wewnątrz- i międzywyrazowe, które – poza łącznikiem i myślnikiem – nie są umieszczane w tradycyjnych opisach zasad interpunkcyjnych, ponieważ nie mają charakteru znaków przestankowych, lecz są zankami pisarskimi pełniącymi funkcje edytorskie.

Gdy wyrazy złożone (np.czerwono-złoty, Bogoryja-Zakrzewski) zostają podzielone w miejscu łącznika, można (niezaleznie od kreski na końcu poprzedniego wiersza) zaznaczyć łącznik na początku następnego. Łącznika używamy bez spacji. Należy odróżnić łącznik (dywiz) od myślnika (pauzy). W funkcji znaku przestankowego myślnik należy oddzielać z obu stron spacjami.

Katarzyna Jachimowska