Dzień dobry!

Szukamy z koleżanką najlepszego przymiotnika od słowa „bóbr”. Jaka będzie najlepsza nazwa dla polany – „bobrowa”, „bobrza”?

Obie wymienione przez Pana formy przymiotnika są poprawne. W nowszych słownikach przeważa ta pierwsza, co zapewne wynika z jej wyrazistości i braku wymiany głoski r na rz, jednak obie są historycznie uzasadnione i można ich używać.

Agnieszka Wierzbicka