Dzień dobry,
Jakie powinny być nazwy ulic? Jeżeli jest miejscowość Szczytniki, to mamy ulicę Szczytnicką. A jeżeli jest miejscowość Szczytno, to ulica……, a jeśli Szczytna, to ulica …… A jaką nazwę będzie miała ulica do miejscowości Ose?
Z góry dziękuje za odpowiedź.

Przymiotnik od nazwy miejscowej Szczytna to szczycieński, a zatem ulica nazywać się będzie Szczycieńska. Od nazwy Szczytno można utworzyć przymiotnik na dwa sposoby: również szczycieński albo szczytnowski. Ulica do miejscowości Ose powinna się nazywać Oska. Warto także pamiętać, że są to formy oficjalne. Wśród mieszkańców danej okolicy mogły się utrwalić inne formy przymiotników od tych nazw miejscowych i takie mogą być używane w kontaktach nieoficjalnych.

Izabela Różycka