Dzień dobry, w zdaniu -> Przyszłość jest nieprzewidywalna, Talebowskie „czarne łabędzie” czyhają za każdym zakrętem. -> zastanawiam się czy „Talebowskie” powinno być pisane dużą literą czy małą. Wydaje mi się, że można to potraktować jako synonim dzierżawczy, ale nie mam pewności. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Przymiotniki od nazwisk piszemy małą bądź wielką literą w zależności od znaczenia, w jakim występują. Jeśli mają charakter dzierżawczy, czyli wskazują na autora, właściciela (a zatem odpowiadają na pytanie: czyj?), zapisujemy je wielką literą. Jeśli zaś są to przymiotniki jakościowe, czyli wskazują na ogólne związki z jakąś osobą, tj. odpowiadają na pytanie: jaki?, stosujemy małą literę. Podany w pytaniu przykład można by sparafrazować jako 'termin autorstwa Taleba’, użycie wielkiej litery byłoby zatem uzasadnione.

Katarzyna Burska