Szanowni Państwo, czy w zdaniu „Gdyby moi rodzice zginęli w wypadku nic nie miałoby znaczenia. Bynajmniej/Przynajmniej na jakiś czas.”
Chodzi mi tutaj o to, które wyrażenie jest poprawne; Bynajmniej, czy przynajmniej. Oprócz odpowiedzi proszę o wyjaśnienie.
Z poważaniem, Magdalena Kołodziejska

Do podanego przez Panią kontekstu pasuje wyłącznie słowo przynajmniej 'co najmniej, nie krócej niż’. Wyraz bynajmniej 'absolutnie nie’ jest przeczeniem, stosowanym wtedy, gdy nadawca nie zgadza się z treścią wcześniej wyrażonego sądu i chce to wyrazić słownie, np. – Adam jest najtrudniejszym dzieckiem w naszej szkole. – Bynajmniej, (= absolutnie nie), są trudniejsze dzieci.

Bartłomiej Cieśla