Czy wyrażenie przyimkowe możemy też traktować jako przysłówek, np. idę (gdzie?) do domu.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Są w polszczyźnie konstrukcje złożone z przyimka i rzeczownika, które można traktować jako przysłówki, np. na rzecz, pod warunkiem, z powodu, na czas 'we właściwej chwili’. Jednak by móc rozważać, czy jakieś połączenie jest przysłówkiem czy nie, musi mieć ono status jednostki leksykalnej (wyrazu), nie zaś doraźnie tworzonego połączenia wyrazowego. Do domu to w cytowanym zdaniu wyrażenie przyimkowe w funkcji okolicznika, które podobnie jak niektóre przysłówki określa kierunek.

Bartłomiej Cieśla