Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak będzie poprawnie: „Przyuczenie do przygotowania korespondencji” czy „Przyuczenie do przygotowywania korespondencji”. Chodzi o zapis w zakresie zadań dla stażysty.

Jak można się domyślić, w tym wyrażeniu chodzi nie o jednorazowe przygotowanie korespondencji, tylko o jej stałe, tj. powtarzające się przygotowywanie w okresie trwania stażu. A zatem formą właściwą z punktu widzenia znaczenia wypowiedzi będzie: Przyuczenie do przygotowywania korespondencji.

Izabela Różycka