Na jednym z forów (mam nadziej, że poprawnie deklinuję) internetowych wywiązała się dyskusja na temat zadania z próbnego egzaminu ósmoklasisty z 18. grudnia 2018r. Powodem dyskusji był poniższy obrazek:
https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_4nKv1N782ER2zEME5TPqvKfnuy5SVLcv,w400.jpg

Jakość nie jest powalająca, więc przytoczę treść:

Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.
A. każe (w znaczeniu kazać)
B. karze (w znaczeniu karać)

1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani, że Neron tym razem ______ go zgładzić.
2. Winicjusz z przerażeniem myślał o ______, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.
3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar ______ spalić Rzym.

Odpowiedź to oczywiście ABA.
Wyjaśnienie i punktacja zadania poniżej:
https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_iRKY7Uv1vW2NVnLbjLqQlOR4qSnA3Z1K.jpg

Jak widać, w przypadku z pierwszego obrazka, osoba sprawdzająca egzamin nie uznała odpowiedzi z wpisanymi słowami każe, karze, każe, gdyż klucz wskazywał na wpisanie liter ABA.

Tu pojawia się moje pytanie. Czy polecenie „Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B. ” jednoznacznie sugeruje, że należy w miejsce kresek wstawić litery, a nie odpowiadające im słowa? Wg. mnie nie. Dużo bardziej oczywiste byłoby:
-Wpisz w wyznaczone miejsca „A” albo „B”,
-Wpisz w wyznaczone miejsca literę odpowiadającą odpowiedzi,

Klucz odpowiedzi wyraźnie opisuje, że zadanie ma sprawdzić ortografię i świadomość językową, a nie czytanie ze zrozumieniem, które przy tak zdefiniowanym poleceniu również trudno zweryfikować. Jeśli tak bardzo dosłownie traktowane jest polecenie to czemu w miejsce brakujących słów nie wstawić napisu „A albo B”, co oczywiście byłoby absurdalne.
Czy o dziecku, które wpisało w tym zadaniu słowa zamiast liter można powiedzieć, że ma pewne problemy z czytaniem ze zrozumieniem?

Arkusz dostępny jest na stronie CKE: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/OPOP-200-1812.pdf
Problem dotyczy zadania 8.

Z góry dziękuję za odpowiedź i jeśli wyraziłem się zbyt chaotycznie to chętnie doprecyzuję.

Oczywiście, polecenie tego zadania zostało sformułowane dwuznacznie. Każde pytanie testowe, w szczególności zadanie adresowane do uczniów szkół podstawowych, nie powinno budzić wątpliwości interpretacyjnych. Proponowane przez Pana warianty są właściwe, przy czym litery A i B można też wyodrębnić, używając kursywy.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bezpośredniego odwołania do homonimów, z pominięciem oznaczeń literowych.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla