Dzień dobry!
Czy rzeczownik „radiowęzeł” to zrost czy złożenie?
Łączę pozdrowienia,
Jolanta Mandat

Kompozycja, czyli tworzenie wyrazów poprzez łączenie istniejących już w języku jednostek leksykalnych, może realizować się na trzy sposoby. Pierwszy z nich to zestawienie, które charakteryzuje się połączeniem dwóch lub więcej wyrazów stanowiących znaczeniowo jedną całość, np. przemysł lekki, wieczne pióro, owczarek podhalański. Drugi – zrost – polega na scaleniu dwóch lub więcej wyrazów zachowujących swoją postać morfologiczną i układ składniowy, pierwszy człon jest zazwyczaj syntaktycznie zależny od drugiego, np. wniebowzięty, dobranoc, rzeczpospolita. Ostatni sposób to złożenie, charakteryzuje się ono obecnością wykładnika morfologicznego, który łączy wyrazy, najczęściej jest to interfiks (jak: -o-, rzadziej -i-, -y-), np. powieściopisarz, jasnozielony, dusigrosz. Radiowęzeł to rzeczownik złożony, którego parafraza brzmi 'węzeł radiowy’. Ponieważ wyrazy stanowiące tzw. podstawę słowotwórczą ulegają w procesie kompozycji przekształceniu formalnemu, mamy do czynienia ze złożeniem.

Katarzyna Burska