Czy zwrot : maleńki kościółek jest poprawny czy może raczej to zbędne podkreślanie rozmiarów?

  Maleńki kościółek to wyrażenie, którego jeden element powtarza część treści drugiego – zdrobnienie kościółek zawiera już w sobie znaczenie mały. Trzeba jednak podkreślić, że nadawca, tworząc wypowiedź, bierze pod uwagę różne czynniki, nie tylko te semantyczne. Jednym z nich jest dążenie do wyrazistości wypowiedzi i wzmocnienia w niej pewnych elementów. Właśnie dlatego zwykle nie zauważa się nadmiarowości w połączeniach zdrobnień z przymiotnikiem mały/maleńki itp. Zatem wyrażenie maleńki kościółek, choć niewątpliwie redundantne, nie jest błędem, ale sposobem na uwypuklenie określonych elementów semantycznych wypowiedzi.

Anita Pawłowska-Kościelniak