Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o pomoc w rozstrzygnięciu, czy prawidłowe będzie sformułowanie:
„Przyjemność wakacyjnej lektury dostarcza Poczta Polska”, czy raczej: „Przyjemności wakacyjnej lektury dostarcza Poczta Polska”.

Z poważaniem,

Dzień dobry,
czasownik dostarczać łączyć można z biernikiem, np.  Listonosz dostarczy ci pocztę lub z  tzw. dopełniaczem partytywnym, który wskazuje na to, że mówiącemu chodzi o część jakiejś całości (Słońce dostarcza energii– w domyśle pewną jej część). Gdy łączymy czasownik dostarczać(yć) z niektórymi rzeczownikami (szczególnie abstrakcyjnymi), raczej nie powinniśmy stosować biernika, np. Podróż dostarczyła nam silnych przeżyć (a nie: silne przeżycia). Reasumując – w podanym w pytaniu zdaniu warto zastosować dopełniacz, tj. Przyjemności wakacyjnej lektury dostarcza Poczta Polska.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka