Dzień dobry , mam pytanie: skoro forma ,,kubek ” w l. poj. ma rodzaj męski,czy w l. mnogiej sformułowanie,,porcelanowe kubki” mają rodzaj niemęskoosobowy czy jednak męskoosobowy ( znajoma uważa, że to taki rodzaj). Czy na podobnej zasadzie działa zasada w odniesieniu do rzeczownika ” kwiat”?Dziękuję za rozwianie wątpliwości.

By prawidłowo określić tę kategorię gramatyczną, najlepiej wziąć pod uwagę tzw. kryterium łączliwości. Zgodnie z nim rzeczowniki męskie przyłączają zaimek ten, rzeczowniki żeńskie – zaimek ta, rzeczowniki nijakie – zaimek to (badamy wyłącznie formę podstawową, a więc mianownik).

Rzeczowniki rodzaju męskiego można podzielić na trzy klasy: osobowe, męskożywotne oraz męskonieżywotne, biorąc pod uwagę ich własności składniowe (łączliwość z innymi formami) oraz fleksyjne (to, jak się odmieniają). Wskazane rozróżnienie pojawia się w gramatykach akademickich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule W. Mańczaka: https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/importantArticles

Rzeczowniki kwiat i kubek mają rodzaj męski. Zakładając, że rodzaj rzeczownika jest kategorią warunkowaną przez liczbę, byłyby to rzeczownika niemęskoosobowe.

Łączę pozdrowienia

Bartłomiej Cieśla