Jakiego rodzaju jest rzeczownik skrzypce, czy widły, czy urodziny?

Wszystkie przytoczone przez Panią słowa mają rodzaj niemęskoosobowy, na co wskazuje ich łączliwość z czasownikami i zaimkami (te skrzypce grały, te widły zostały zakupione, te urodziny zostały zorganizowane). Znacznie rzadziej rzeczowniki wskazanej klasy występują w rodzaju męskoosobowym, por. ci Rafałowie przyszli (Rafałowie w zn. ‘Rafał z żoną’).

Bartłomiej Cieśla