Na stronach producentów zamków błyskawicznych występują określenia:zamek rozdzielczy i zamek rozdzielny, tzn.zamek który rozpina np. kurtkę. Która forma jest prawidłowa? Proszę o interpretację.

Według Słownika języka polskiego PWN wyraz rozdzielny oznacza 'oddzielny’ (czyli 'tworzący pewną samodzielną całość’), z kolei rozdzielczy definiowany jest jako 'związany z rozdzielaniem czegoś’. Gdybyśmy mieli bazować na tych definicjach, za właściwsze należałoby uznać połączenie zamek rozdzielczy (a zatem sprawiający, że ubranie zostaje rozdzielone). Pobieżna kwerenda źródeł internetowych wskazuje przewagę (prawie dwukrotnie więcej wystąpień w wyszukiwarce) połączenia zamek rozdzielczy, choć w przypadku obu związków wyrazowych odnotowano co najmniej kilkanaście tysięcy wystąpień, a zatem zamek rozdzielny nie pojawia się jednostkowo. Dostępne leksykony nie notują żadnego z tych zestawień, przynależy ono zapewne do socjo- czy też profesjolektu, a trzeba pamiętać, że w językach środowiskowych mogą funkcjonować połączenia leksykalne niekoniecznie znajdujące oparcie w obowiązujących w języku zasadach.

Katarzyna Burska