Czemu piszę się rudy a nie ródy?

Litery u oraz ó oznaczają wspólcześnie tę samą głoskę [u]. W większości wyrazów i form wyrazowych wystepuje litera u. Obecność ó tłumaczy się względami historycznymi (np. córka) lub morfologicznymi (np. wóz – wozu).  Wątpliwości co do pisowni rozstrzyga Wielki słownik ortograficzny języka polskiego pod red. A. Markowskiego, w którym można znaleźć też najważniejsze reguły ortograficzne.

Katarzyna Jachimowska