Szanowni Państwo,
Szalenie zależy mi na jak najszybszej odpowiedzi na dręczące mnie pytanie: czy można uznać za poprawne połączenie (będące nazwą własną) „Seminaria Antropologii Psychologicznej”, czy też dopuszczalna jest jedynie forma z przyimkiem: Seminaria z Antropologii Psychologicznej? Wyrażając ten problem inaczej: czy słowo „seminarium” należy traktować podobnie jak „zajęcia” (które mogą być tylko z czegoś, na czymś, w ramach czegoś; jeśli zaś kogoś – to wyłącznie w znaczeniu prowadzenia przez kogoś lub czyjegoś w nich uczestnictwa), czy też bliżej mu do słowa „kongres” (jeśli dobrze rozumiem można mówić np. o Kongresie Medycznym, ale też np. o bardziej specjalistycznym Kongresie Medycyny Estetycznej).

Słowo seminarium w znaczeniu 'zajęcia na uczelni’ i 'zebranie specjalistów oraz innych osób zainteresowanych jakąś tematyką’, jeśli uzupełnione jest informacją dotyczącą zakresu tematycznego  (wyrażoną za pomocą rzeczownika), występuje z przyimkiem z: taką składnię uznamy za tradycyjną i poprawną. Proszę zwrócić uwagę, że nazwa Seminaria Antropologii Psychologicznej może być odebrana jako nieprecyzyjna: jej postać nie rozstrzyga, czy idzie tu o cykl spotkań naukowych dotyczących antropologii psychologicznej czy może proponowanych jedynie przez osoby podejmujące na co dzień wskazywaną tematykę badań.

Szukanie językowych analogii w składni bliskich semantycznie jednostek języka może być pomocne, ale trzeba pamiętać, że każdy wyraz to odrębna jednostka wykazująca swoiste własności gramatyczne.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla