Czy w tekście na końcu wiersza można zostawiać wyrazy jednoliterowe np. spójniki („a”, „w” „o”). Czy jest to błędem?

W żargonie wydawniczym takie pojedyncze znaki na końcu wersu nazywane są sierotami. Zgodnie z zasadami edytorskimi w wersach, które liczą ponad 40 znaków, nie powinniśmy zostawiać na końcu jednoliterowych spójników i przyimków. Przy składzie poniżej 40 znaków w wierszu stosowanie tej zasady nie jest obligatoryjne, gdyż może spowodować powstanie nienaturalnie dużych odstępów między wyrazami, które są nieestetyczne i utrudniają czytanie tekstu.

Anita Pawłowska-Kościelniak