Panie Profesorze,
Czy użycie orzeczenia w czasie przeszłym w zdaniu jest poprawne? Osiemdziesiąt pięć
kobiet wymagało leczenia.
Proszę  wyjaśnienie.
        Pozdrawiam
           Teresa

Szanowna Pani,

orzeczenie podstawione do liczebników jednowyrazowych od pięciu wzwyż powinno mieć formę liczby pojedynczej, w czasie przeszłym – rodzaju nijakiego, np. Pięć kobiet wymagało…; Osiem drzew stało…; Dzięwiętnastu mężczyzn pracowało… Składnię liczebników dwu- lub wielowyrazowych dyktują  wymagania gramatyczne ich ostatniego członu (wyjątkiem są liczebniki, których finalnym elementem jest wyraz jeden); reguła ta znajduje odzwierciedlenie w cytowanym przez Panią zdaniu: forma czasownika dopasowana jest do liczebnika głównego pięć – postać orzeczenia nie budzi więc zastrzeżeń.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla