Szanowni Państwo,
które z poniższych zdań jest składniowo poprawne?

1. Nie można jednak przykładać do tego zbyt surowej miary.

2. Nie można jednak przykładać do tego zbyt surową miarę.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

By ocenić poprawność obu wariantów, warto przywołać inne zdania mające nieco prostszą strukturę:

Mogę kupić sukienkę, ale: Nie mogę kupić sukienki.

Można już opowiedzieć czytankę, ale: Nie można już opowiedzieć czytanki.

Gdy orzeczenie złożone wyrażone czasownikiem modalnym można oraz bezokolicznikiem z rekcją biernikową poprzedzimy partykułą nie, rząd zmieni się na dopełniaczowy. Poprawne jest zdanie nr 1.

Bartłomiej Cieśla