Proszę mi wyjaśnić dlaczego w języku polskim dopełniacz liczby pojedynczej takich rzeczowników jak np. biologia, fobia, pisze się z końcówką dwojga “i”, a rzeczownika skrobia – z jednym “i”na końcu. Dla cudzoziemca to jakiś obłęd!!!

Skrobia to wyraz rodzimy, fobia oraz biologia – słowa obce, zapożyczone z innych języków.

Jeśli zakończenie –ia (po głoskach wargowych: p, b, m, w, f) pojawia się w mianowniku liczby pojedynczej wyrazów rodzimych, w dopełniaczu wpisujemy jedno i. Jeśli pojawia się ono w wyrazach zapożyczonych, w dopełniaczu wpiszemy i podwojone.

Za tego typu pisownią przemawia argument fonetyczny. W wygłosie wyrazów rodzimych słyszymy [i], por. też ziemia – ziemi,  natomiast w zakończeniu wyrazów zapożyczonych [ji], por. pandemia – pandemii.

Bartłomiej Cieśla