Szanowni Państwo!
Wobec spotykanych w literaturze różnych sposobów skracania sformułowania „wyżej wymienione”, poprawna jest forma: „w/w”, „ww.”, czy też „w/wymienione”?

Dzień dobry,
zgodnie ze Słownikiem polskich skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego „wyżej wymienione” zapisujemy skrótem ww. (w zapisie powinna pojawić się tylko jedna kropka).

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka