Dzień dobry,
jak powinien być napisany skrót „Świętokrzyski Oddział Regionalny”. Czy ma być SOR, czy ŚOR.
Każdy pisze inaczej, a jak być powinno.
Dziękuję.

Skrótowce (bo tak nazywa się przywołana w pytaniu jednostka) to wyrazy utworzone od wielokomponentowych nazw własnych instytucji, przedsiębiorstw, partii politycznych, urzędów, organizacji itp., które powstały z początkowych liter, głosek lub sylab wyrazów składowych.  Nie ma żadnych przeciwwskazań, by w skład skrótowców wchodziły litery tworzone za pomocą znaków diakrytycznych, w tym przypadku ś. Poprawny skrótowiec to zatem ŚOR. Funkcjonowanie ś w skrótowcach zostało odnotowane choćby w takich przykładach, jak: ŚOTM – Śląski Ośrodek Techniki Medycznej, ŚOW – Śląski Okręg Wojskowy czy ŚTM – Świętokrzyskie Towarzystwo Muzyczne.

Katarzyna Burska