Droga Poradnio,
czy skróty bbd (brak bliższych danych)i śmp lub ŚMP (czyli środki masowego przekazu)mozna uznać za właściwie utworzone i dopuszczalne? Niestety nie odnalazłam ich w żadnym z dostępnych mi słowników.
Dziękuję za odpowiedź

Obu skrótów nie notują redaktorzy dostępnych nam słowników. Oznacza to, że nie zostały dostatecznie upowszechnione i mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, słowem – nie są wystarczająco komunikatywne. Z tego powodu odradzałbym ich stosowanie, chyba że wyłącznie w gronie osób, dla których tego typu konwencjonalny zapis jest czytelny i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Przytoczone przez Panią jednostki utworzone zostały od połączeń wyrazowych, których drugie słowo zaczyna się od spółgłoski. Zakładając, że są one skrótami (choć pierwszy z nich jako nazwę pojęcia można by interpretować raczej jako skrótowiec), zapiszemy je wyłącznie z kropką po ostatniej literze, a więc: śmp., bbd. (skrótowiec miałby postać ŚMP, nasuwa się jednak pytanie, czy jest potrzebny. Wyrażenie środki masowego przekazu ma przecież kilka powszechnie używanych synonimów).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla