Dzień dobry, mam pytanie, czy taka formuła jest poprawna:
Teatr stał się narzędziem Kościoła, cyt.: …
chodzi o słowo „cyt.:” poprzedzające bezpośrednio cytat pisany kursywą, oczywiście oznaczony przypisem. Pisałam tak dość często w pracach i nikt nie zwracał mi uwagi, że to błąd, natomiast ostatnio spotkałam się z takim zarzutem.

Cytaty wyodrębnia się z tekstu własnego przede wszystkim za pomocą środków graficznych (są one obligatoryjne). Może to być cudzysłów, kursywa, wydzielenie z tekstu głównego odstępem i wcięciem czy mniejsza czcionka. Mogą także (choć nie muszą) być zapowiedziane zwrotami typu: Jak pisze X, …;  X stwierdza, że ….,  itp. Inne sposoby oznaczania cytatów nie są stosowane. Użycie czasownika cytuję lub rzeczownika cytat wobec konieczności użycia jakiegoś środka graficznego, byłoby nadmiarem znaczeniowym, powtórzeniem tej samej informacji dwukrotnie, co nie jest zalecane.

Izabela Różycka