Dzień dobry,
proszę o pomoc w ustaleniu, które ze zdań jest prawidłowe. Problem polega na zastosowaniu lub niezastosowaniu przeczenia.

„Sprawdź, czy kabel został odłączony od czujnika stanu drzwi. Jeśli tak, podłącz kabel prawidłowo”.

„Sprawdź, czy kabel nie został odłączony od czujnika stanu drzwi. Jeśli tak, podłącz kabel prawidłowo”.

W moim odczuciu pierwsza wersja jest kalką składniową z angielskiego i sugeruje pożądany stan rzeczy, a druga domniemany stan aktualny, który należałoby zmienić. Stąd pierwsze zdanie wydaje się nieprawidłowe, a drugie prawidłowe. Proszę o rozstrzygnięcie i jeśli to możliwe, przytoczenie zasady.

Z góry dziękuję
Diana

Czasownik sprawdzać otwiera w polszczyźnie miejsce dla zdania, które ma charakter pytajnozależny i może być oparte na na czasowniku wyrażającym negację. Przegląd polskich korpusów testowych, jak i przykładów notowanych w słownikach pokazuje, że oba podane przez Panią warianty są poprawne, por. Sprawdzała wzrokiem, czy nie zostawiam łyżeczki w filiżance [Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego], Sprawdza ręką, czy dziecko ma gorączkę [Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego]. Szerzej – opisana wariantywność dotyczy wielu zdań dopełnieniowych rozpoczynających się od wskaźnika czy, np. Zastanawiam się, czy jutro tam pojechać||Zastanawiam się, czy jutro tam nie pojechać.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla