Dzień dobry,

chciałabym zapytać, która z form jest poprawna: „sprawiaj, żeby niemożliwe stało się możliwe” czy ” sprawiaj, że niemożliwe staje się możliwe” czy może jeszcze inna forma, np. „sprawiaj, żeby niemożliwe stawało się możliwe”.

Z góry dziękuję za pomoc,
Patrycja Urbaniak

Każde z przytoczonych przez Panią zdań jest poprawne, można je natomiast wartościować ze względu na formę czy brzmienie.

Wyraz sprawiać  łączy się w polszczyźnie zarówno ze wskaźnikiem że (to sytuacja najczęstsza), jak i spójnikiem żeby (w tych przekazach, w których formułuje się zachętę czy propozycję). Zastrzeżeń nie budzą też zestawienia czasowników.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla