Czy poprawne jest sformułowanie „średnia frekwencja”, np. średnia frekwencja klasy na zajęciach?
Dziękuję za odpowiedź.

Tak, jest to poprawne sformułowanie. Wielki słownik języka polskiego PAN definiuje frekwencję w podanym przez Pana kontekście jako: zbiorcze dane dotyczące czyjejś obecności w powtarzalnym ciągu spotkań i w dopuszczalnych połączeniach wymienia również średnią frekwencję.

Anita Pawłowska-Kościelniak