Dzień dobry, która z form jest poprawna: stan zagrożenia epidemiologicznego, czy epidemicznego?

Przymiotnik epidemiczny pochodzi od rzeczownika epidemia oznaczającego 'pojawienie się na jakimś obszarze dużej liczby zachorowań na określoną chorobę’, z kolei epidemiologiczny odnosi się do epidemiologii, czyli 'nauki zajmującej się czynnikami powodującymi masowe rozprzestrzenianie się chorób oraz sposobami zapobiegania temu procesowi’. Wprowadzony 13 marca 2020 r. w Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra zdrowia został zatem stan zagrożenia epidemicznego, dotyczy on bowiem zwalczania epidemii. Taki też przymiotnik widnieje w nazwie rozporządzenia, por. Dz.U. 2020 poz. 433. Przymiotnik epidemiologiczny występuje zaś na przykład w połączeniu wyrazowym nadzór epidemiologiczny.

Katarzyna Burska