Dzień dobry
Uprzejmie proszę o informację jak prawidłowo pisać w korespondencji oficjalnej „pan prezes imię i nazwisko” czy może „prezes pan imię i nazwisko” oraz czy stanowisko np. prezes zarządu w umowach, pismach oficjalnych, w stopkach maili i itp. powinno być napisane dużą literą? Z góry dziękuję za pomoc i rozwianie wątpliwości
z poważaniem
Monika Fabin .

Słowo pan należy odnieść w tym wypadku do konkretnej osoby, nie zaś do pełnionej przez niego funkcji. Przykładowy nagłówek mógłby zatem wyglądać następująco: Prezes firmy XYZ Pan Andrzej Kowalski. Gdybyśmy zwracali się do tej osoby w formie ustnej, poprzedzilibyśmy jednak nazwę stanowiska słowem pan, np. Panie prezesie, kiedy odbędzie się zebranie? Nazwy godności i tytułów piszemy zasadniczo małymi literami, dopuszcza się wielkie litery, gdy nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu. Jeśli zatem zastosujemy się do obu tych wytycznych, możemy użyć w oficjalnych drukach wielkich liter.

Katarzyna Burska