Wyraz ”staropolszczyzna” to zwrot czy złożenie?

 

Dzień dobry,
skoro pytanie dotyczy zagadnień słowotwórczych, to możemy mieć wybór między zrostem a złożeniem. Określenie zwrot (które pada w pytaniu) używane jest bowiem we frazeologii i oznacza wyrażenia o postaci grupy czasownikowej (np. dać się we znaki).

Wróćmy jednak do meritum. Zrost to określenie jednego wyrazu złożonego, w którym pierwszy człon jest rzeczownik w określonym przypadku (ewentualnie przymiotnik czy wyrażenie przyimkowe) i jest składniowo zależy od drugiego członu, np. Wielka-noc. Między członami takiego zrostu nie będzie żadnych elementów łączących.

Złożenie to z kolei wyraz złożony z dwóch tematów połączonych formantem, zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-, np. zim-o-zielony, pas-i-brzuch. I tak jest w wypadku podanego w pytaniu przykładu: star-o-polszczyzna. Temat 1. to star, temat 2. polszczyzna, a wrostkiem jest -o-.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka