Dzień dobry/Dobry wieczór,

Czy zdanie „Nie ma go tu” jest zdaniem w stronie czynnej, czy też biernej? A może w żadnej z nich?

Pozdrawiam

Podane zdanie sformułowano w stronie czynnej (por. też inny łatwiejszy wariant bez negacji: On tu jest). Kiedy dany komunikat konstruuje się z wyzyskaniem strony biernej, ośrodkiem zdania (podmiotem)  musi być człon wskazujący na szeroko pojętego odbiorcę (lub obiekt) czynności (Marek został uderzony, Audycja została nagrana przez dziennikarza), zdanie musi też zawierać imiesłów bierny (np. pomalowany, umyty, zagrany, wykorzystany). Oba te warunki nie są tu spełnione.

Łączę pozdrowienia

B. Cieśla