Niestety, w terminologii szachowej pojawił się tytuł dla zawodników z rankingiem powyżej 2700 – „super arcymistrz”… Jak to pisać?

Jeśli SUPER występuje przed wyrazem określanym, pełni funkcję przedrostka. Obce prefiksy zestawiane z rzeczownikami zapisujemy łącznie, np. superinteligent, superreklama, superdyrektor; analogicznie – superarcymistrz.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla