Jak prawidłowo powinno się powiedzieć: Po I wojnie światowej powstało szereg nowych państw, czy … powstał szereg nowych państw?

Słowo szereg otwiera miejsce dla orzeczenia w lp; dodatkowo – jeśli czasownik postawiony jest w czasie przeszłym – musi wystąpić w rodzaju nijakim. Poprawnie napiszemy: Po I wojnie światowej powstało szereg nowych państw.

Bartłomiej Cieśla