Piszemy zainteresowane osoby czy osoby zainteresowane?

Kolejność przydawek imiesłowowych uzależniona jest od ich długości. Jeśli przydawka imiesłowowa składa się z jednego wyrazu, stoi wówczas przed rzeczownikiem, który określa, np. znany piłkarz. Jeśli zaś jest dłuższa, umieszczamy ją po nadrzędnym rzeczowniku, np. piłkarz znany z nietuzinkowych zagrań piętą. Przytoczone w pytaniu połączenie może zatem przybrać następujące postaci w wypowiedzeniu: Zapraszam zainteresowane osoby do środka; Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości proszone są o kontakt pod numerem telefonu 22334455.

Katarzyna Burska