Dzień dobry,
mam problem z przecinkiem. Chciałabym zapytać czy w zdaniu „…. ustawione na podstawie ilości: krzeseł, stołów liczonych po kolei, metrów kabli mniejszych, ilości metrów kabli większych liczonych po kolei…” stwierdzenie: „liczonych po kolei” odnosi się zarówno do stołów jak i krzeseł. Wydaję mi się, że tylko do stołów, tylko nie wiem na jakiej podstawie mogłabym tak myśleć.

Aby nie było żadnych wątpliwości, warto wymienione elementy połączyć spójnikiem i – wówczas sformułowanie liczonych po kolei będzie odwoływało do obu członów. Jeśli zaś liczonych po kolei miałoby odnosić się tylko do stołów, proponuję zmienić szyk: krzeseł, liczonych po kolei stołów itd. Przy okazji warto zwrócić uwagę na posługiwanie się wyrazami ilość i liczba – w przytoczonym fragmencie mamy do czynienia z rzeczownikami policzalnymi (krzesła, stoły, metry), należałoby zatem poprzedzić je określeniem liczba

Katarzyna Burska