Jak powiedzieć o niezgrabnym mężczyźnie – jeśli kobieta to „niezgraba” to mężczyzna jest…?
Mateusz M.

 

Panie Mateuszu,

niezależnie, od tego czy mówimy o kobiecie, czy o mężczyźnie powinniśmy użyć ekspresywnej formy niezgraba:

  • Ta niezgraba znów potłukła talerze!
  • Ten niezgraba znów potłukł talerze!

W rodzaju męskim rzeczownik niezgraba odmienia się zgodnie z paradygmatem żeńskim, a więc: 

M.  ta/ten niezgraba
D. tej/tego niezgraby
C. tej/temu niezgrabie
B. tę/tego niezgrabę
N. tą/tym niezgrabą
Ms. tej/tym niezgrabie
W. ty niezgrabo!

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka