Od czego wywodzi się słowo ,,tradycja” ?

Słowo tradycja to internacjonalizm, który zakorzenił się w wielu językach, m.in. angielskim, niemieckim czy francuskim. Pochodzi od łacińskiego rzeczownika traditio.

Bartłomiej Cieśla