Szanowni Państwo,
Poczta Polska planuje w 2021 r. wprowadzić do Planu emisji znaczków pocztowych emisje związaną z przypadającą 100. rocznicą podpisania traktatu ryskiego. I tu pojawiły się wątpliwości dot. prawidłowego zapisu nazwy tej emisji.
Prosimy o pomoc w ustaleniu, który z poniższych zapisów jest poprawny:
a) 100. rocznica traktatu ryskiego
b) 100. rocznica Traktatu ryskiego.
c) 100. rocznica Traktatu Ryskiego.

Czy w powyższym zapisie (bez względu na to, która z zaproponowanych form (a,b, czy c) jest poprawna, należy dodać słowo „podpisania”?

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Nazwy wydarzeń historycznych i aktów dziejowych, zgodnie z zasadą 20.6 sformułowaną w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, zasadniczo zapisujemy małą literą, por. kongres wiedeński, pokój toruński, traktat wersalski, powstanie warszawskie, rewolucja francuska. Każde z przytoczonych połączeń można jednak oddać wielką literą, chcąc podkreślić rangę wydarzenia. Na znaczku, a więc w kontekście, który z definicji nobilituje przedstawiany obiekt, majuskuła znalazłaby zatem uzasadnienie. Poprawny byłby zapis a) i c). Błędem – wariant b). 

Sam posłużyłbym się rzeczownikiem podpisanie, bardziej jednak ze względów estetycznych niż znaczeniowych. Myślę, że wyraża on informację oczywistą dla potencjalnego odbiorcy.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla