Dzień dobry.
Czy w transkrypcji sesji Sejmiku powinnam pisać Panie Marszałku czy Panie marszałku. Panie Przewodniczący czy Panie przewodniczący, a może z małej litery wszystko ?
Będę wdzięczna za odpowiedz.

Zwykle urzędy, instytucje i firmy zlecające transkrypcje nagrań mają opracowane instrukcje, według których należy postępować. Spotkać się można z różnymi rozwiązaniami: niektórzy postulują pisanie wielkimi literami wyłącznie nazw własnych (a pomijanie wielkich liter choćby w wyrazach inicjujących zdania), inni zaś sugerują opracowanie tekstu w całości zgodnie z przyjętymi regułami ortograficznymi. Przed przystąpieniem do przepisywania materiału audio należałoby zatem dowiedzieć się, jakie wytyczne zostały przyjęte.

Pisownia zwrotów adresatywnych wielką literą ma na celu wyrażenie szacunku wobec osoby, do której kierujemy nasze słowa. Najczęściej z takimi formami spotykamy się w listach czy przemówieniach. Trudno bez znajomości kontekstu stwierdzić, w jakim celu zastosowano przytoczony zwrot. Wydaje się jednak, że nie istniałaby tu potrzeba oznaczenia pełnionej funkcji wielką literą.

Katarzyna Burska