Witam

Określenie dawkowania leku w postaci 3 razy na dobę, dlaczego domyślnie przyjmuje się 24/3 czyli co 8 godzin?
Przecież 3 razy na dobę to mozażyć trzy dawki na raz i następne 3 za 24 godziny i też będzie proporcja zachowana? Dlaczego domyślnie przyjmujemy jednostajny rozkład?

Pozdrawiam

Wyrażenie 3 razy na dobę nie musi oznaczać 'trzy razy w odstępstwie ośmiu godzin’. Czas, jaki powinien upłynąć między przyjęciem poszczególnych dawek, precyzuje informacja zamieszczona na ulotce leku lub wskazówka lekarza.

To, jak rozumieć pewne wyrazy i połączenia wyrazowe,  zależne jest od konwencji (tradycji) językowej, a więc tego, jaka treść zwyczajowo jest im przypisywana.

Bartłomiej Cieśla