Szanowni Państwo,

mam dość nietypowe pytanie, dotyczące nazwy ulicy.
Mieszkam na ulicy Radomyślskiej. Ostatnimi czasy jedna z mieszkanek (podkreślę, że ta ulica wpisana została do rejestru około 50 lat temu) wystosowała list otwarty, w którym notuje, że nazwa ta jest niepoprawna i prosi o zmianę na: Radomyską.

Zainteresowana sprawą, chciałam dopytać, czy nazwa „Radomyślska” może być rzeczywiście traktowana jako błędna?

Wystosowana prośba o zmianę nazwy ulicy jest zasadna. Poprawna forma przymiotnika utworzonego od rzeczownika Radomyśl powinna brzmieć radomyska, a w związku z tym i nazwa własna powinna przybrać formę Radomyska (tak jak Przemyśl – przemyska). W tworzeniu przymiotników od rzeczowników zakończonych  grupą spółgłoskową,  po dodaniu przyrostka –ski dochodzi do redukcji tej grupy. Za zmianą nazwy ulicy przemawiają też względy brzmieniowe – obecna w Radomyślskiej zbitka czterech spółgłosek jest trudna do wymówienia.

Katarzyna Jachimowska