Szanowni Państwo,
O byłym rektorze napisałam bez
wątpliwości:Prof. dr hab.XXXX(XXX jest  profesorem tytularnym).
W tym samym tekście piszę o obecnym rektorze, który  jest profesorem nadzwyczajnym – JM Rektor dr hab. prof. XXX (przyjęło się w tej uczelni pisanie „prof.” przed nazwiskiem). Czy mogę, przez uszanowanie, napisać Dr hab. prof. lub Dr hab. Prof.

Z poważaniem
Janina Stadnicka

W przedstawionej przez Panią sytuacji trzymałabym się jednak jednej zasady zapisu. Skoro użyła Pani tytułu Prof. dr hab., to wskazane byłoby zapisanie stopnia naukowego obecnego rektora w podobny sposób, czyli Dr hab. prof.

Agnieszka Wierzbicka