Podczas pisania maila wspominam o osobie konkretnie jej nie znając, wymieniając zawód tej osoby i należy pisać z wielkiej litery.
Przykład:
Proszę o przesłanie do projektanta i dostosowanie konstrukcji.
Czy to jest poprawnie?

Reguły ortograficzne wskazują, że używanie wielkiej litery ze względów grzecznościowych leży w gestii piszącego. To nadawca komunikatu, chcąc wyrazić szacunek wobec tego, do kogo pisze lub co jest przedmiotem opisu, może zastosować wielką literę. Zdarza się zatem, że gdy w wiadomości wspominamy o osobach trzecich – a z taką sytuacją mamy do czynienia w podanym przykładzie – używamy do ich określenia wielkiej litery. Nie jest to jednak wymóg, lecz subiektywna decyzja piszącego. Równie dobrze wyraz projektant można tu potraktować jedynie jako nazwę zawodu, a nie odniesienie do konkretnej osoby, i wówczas użyć małej litery. Obie wersje będą miały swoje uzasadnienie.

Katarzyna Burska