Jak powinniśmy pisać słowo w ogóle? Łącznie czy osobno?

Pod względem formalnym w ogóle to wyrażenie przyimkowe, a więc połączenie przyimka z rzeczownikiem. Jednostki tego typu, niezależnie od tego, czy rozumiemy je dosłownie czy przenośnie, zasadniczo zapisujemy rozdzielnie, por. też: przed czasem, przez Polskę, od Marka.

Wątpliwości ortograficznie najłatwiej jest rozstrzygnąć przy pomocy internetowych słowników poprawnościowych. Przesyłam link do jednego z nich: https://sjp.pwn.pl/

Bartłomiej Cieśla