Czy od strony treściowej można powiedzieć, że oba tematy są zamienne:
Życie małżeńskie w świetle twórczości Jana Nowaka
Życie małżeńskie w twórczości Jana Nowaka

Oba przytoczone przez Pana tematy znaczą to samo: w świetle to inaczej 'na podstawie czegoś’ lub 'sądząc według czegoś’. Wyrażenie przyimkowe jest utartym ozdobnikiem stylistycznym typowym dla struktur tego typu. Oczywiście, można się zastanawiać, czy pierwszy wariant nie sugeruje, by spojrzeć na problem w szerszej perspektywie – uwzględniającej wątki, które wydają się ciekawe dla piszącego, a nie znajdują oparcia w twórczości konkretnego autora – ujęcia słownikowe potwierdzają jednak synonimiczność.

Bartłomiej Cieśla