W terroryzmie czy w terroryźmie ? 

Piszemy tę formę terroryzmie, natomiast wymawiać możemy ze zmiękczeniem spółgłoski z, czyli terroryźmie lub, rzadziej, bez tego zmiękczenia – terroryzmie.

Izabela Różycka