Tygodnik wSieci- pisane razem. Jak powinno się pisać- we wSieci czy w wSieci?

Nazwa tygodnika wSieci pod względem łączliwości składniowej jest raczej niefortunna. Połączenia tego tytułu z rozmaitymi przyimkami, a zwłaszcza z przyimkiem w bywa kłopotliwe. Najprościej można wybrnąć z problemu dodając wyraz tygodnik, gazeta itp. Większość z osób powołujących się na to czasopismo stosuje właśnie taką metodę. Jeżeli jednak zależy nam na skrótowości wypowiedzi lub chcemy uniknąć kilkukrotnego powtarzania tych dodatkowych wyrazów, wówczas powinniśmy użyć formy we wSieci. Samogłoska e pojawia się w przyimku wówczas, gdy następujący po nim rzeczownik zaczyna się od grupy spółgłosek, a z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku tego tytułu.

Izabela Różycka