Czy poprawną jest forma zapowiedzi: „a teraz usłyszą państwo wiadomości w wykonaniu pana Leszka……”?

Wyrażenie przyimkowe w wykonaniu odnosimy tradycyjnie do osób, które prezentują utwory muzyczne, role teatralne i filmowe, a więc różne formy twórczej ekspresji. Wiadomości najczęściej są przedstawiane lub prezentowane.

Bartłomiej Cieśla