Czy poprawna jest forma 30-lecie pracy…czy słownie: trzydziestolecie

Obie te formy, czyli zapis słowny oraz cyframi arabskimi z cząstką -lecie, są poprawne. Możliwy jest także zapis cyframi rzymskimi, czyli XXX-lecie.

Izabela Różycka