Dzień dobry.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i wyjaśnienie, jak poprawnie należy mówić i pisać:

„w Lwówku Śląskim”, czy „we Lwówku Śląskim”?

Oto kilka przykładów z życia:

Franciszkanie we Lwówku Śląskim
Hotel i Restauracja we Lwówku Śląskim
Biblioteka Pedagogiczna we Lwówku Śląskim
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych we Lwówku Śląskim

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim

Z poważaniem,
Marek Krzysztof Dral
redakcja@lwowecki.info

Przyimka we używamy wówczas, gdy następujący po nim wyraz rozpoczyna się od spółgłoski w lub f, po której pojawia się kolejna spółgłoska (np. we Włoszech, we Frybyrgu). Czasem we pojawia się także w połączeniu z wyrazami, w których nagłosie znajdują się dwie inne spółgłoski, np. we śnie, we mgle, a także we Lwowie (i ze Lwowa). Zaczynające się od lw- wyrazy pospolite łączą się z krótszymi wersjami przyimków, np. w lwie, z lwowianką, w lwiej paszczy, co pokazuje, że we Lwowie może stanowić pewien wyjątek. Żadnych wątpliwości poprawnościowych nie powinno budzić połączenie w Lwówku Śląskim, choć należałoby też zaakceptować powstałe przez analogię do we Lwowie zestawienie we Lwówku Śląskim. W oficjalnych nazwach instytucji przeważa jednak forma z w, jej rozpowszechnianie wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Katarzyna Burska